Rigips

stropní podhledy

 

  
Podhledy zavěšené na dřevěné nosné konstrukci
  

Opláštění
Velkoformátové desky Rigips s hranou Vario.

Upevnění desek
Samořezné šrouby Rigips délky min. 35 mm.

Stěrkování
Spáry mezi deskami a hlavy šroubů se tmelí v několika pracovních postupech.

Nosná konstrukce

Podhledy zavěšené na dřevěné nosné konstrukci

Dřevěné latě jakostní třídy II ostře hraněné, spojené samořeznými šrouby Rigips.
nosné latě 60/40 mm montované na výšku.
montážní latě 48/24 mm nebo 50/30 mm

Závěsný systém Rigips
Závěsný drát s očkem, dodávaný v délkách od 125 mm do 1000 mm.
Pérový rychlozávěs pro dřevěné nosné konstrukce.
Altemativní závěsné systémy jsou uvedeny v přehledu výrobního sortimentu.
   

 

Upevnění závěsu na masivní strop

Upevnění závěsu na masivní strop
Nejdříve si označíme na hrubém stropě upevňovací body a osadíme hmoždinky. Potom předvrtané latě přišroubujeme šrouby odpovídající délky.

  
Upevnění nosných latí na trámový strop

  
Upevnění nosných latí na trámový strop

Nosné latě se připevní na trámový strop vruty do dřeva odpovídající délky a průměru.

Nosná lat'

Montážní latě

Opláštění

Nosná lat'
Závěsy se upevní střídavě vlevo a vpravo na nosnou lat'. Rektifikace výšky se provede posunem závěsného drátu v otvorech pérového závěsu.

Montážní latě
Montážní a nosné latění spojíme v překřížení samořeznými šrouby Rigips délky 55 mm. Vzdálenosti latí jsou zřejmé z popisu konstrukce.

Opláštění
Na montážní latě přišroubujeme stavební desky Rigips samořeznými šrouby Rigips v rozestupu maximálně 170 mm. Příčné spáry přesadíme tak, aby nevznikly spáry křížové.

 

  
Podhledy zavěšené na kovové nosné konstrukci
  

 

Opláštění
Vefkoformátové desky Rigips s hranou Vario.

Upevnění desek
Samořezné šrouby Rigips défky min. 25 mm.

Stěrkování
Spáry mezi deskami a hlavy šroubů se tmelí v několika pracovních postupech.

Nosná konstrukce
Stropní tenkostěnný plechový pozinkovaný CD-profil se použije jako montážní i nosný profil.

Podhledy zavěšené na kovové nosné konstrukci

 

  

Upevnění závěsů na masivní strop

1. Upevnění závěsů na masivní strop
Nejdříve označíme obrys stropu na okolních stěnách, narýsujeme body, ve kterých budou upevněny závěsy. Závěsný drát připevníme pomocí odpovídajících hmoždinek a šroubů.

Závěs upevnění na stropním trámu

2. Závěs upevnění na stropním trámu
Závěsný drát upevníme, pokud možno, na stropní trám z boku pomocí šroubů s půlkulatou hlavou o průměru cca 5 mm. Vzdálenost od spodní hrany trámu min. 5 cm.

  

Nosný profil

3. Nosný profil
Kotevní rychloupínací závěs nasadíme do nosného CD-profilu a spojíme se závěsným drátem. Výškové vyrovnání provedeme posouváním závěsného drátu v otvorech péra.

Montážní profil

4. Montážní profil
Montážní CD-profil upevníme pomocí úhlových kotev nebo křížové spojky na nosném profilu. Příslušné osové vzdálenosti jsou uvedeny v konstrukčním přehledu.

Opláštění

5. Opláštění
Na montážní CD-profil přišroubujeme pomocí samořezných šroubů Rigips stavební desky Rigips. Vzdálenost šroubů na profilu je max. 170 mm. Příčné spáry přesadíme tak, aby nevznikly spáry křížové.

 

 

 

Rigips - stropy, podhledy a podkroví - přehled

Konstrukce

LG 39
LB pol. č.
montovaného stropu Rigips

desky Rigips

Požární odolnost ( minut)

 

4.10.01
desky Rigips dvouvrstvé, základní laťování 60/40mm, laťování 50/30 mm nebo 40/24mm, kotevní rychloupínací závěs, popřípadě: nosný CD-profil, úhlová kotva, montážní CD-profil

39.08. 01 A

RB 12,5

 

39.08. 01 B

RBI 12,5

 

39.08. 01 C

RF 12,5

15 minut

39.08. 01 D

2 RF 12,5

45 minut

39.08. 01 E

RF 15

30 minut

39.08. 01 F

2 RF 15

60 minut

 

4.10.01
desky Rigips, dvouvrstvé, rozteče upevňovacích bodů pro nosnou konstrukci:
x = 750 mm
y = 1100 mm u lati 60/40 mm
y = 1400 mm u lati 40/60 mm
y = 850 mm u CD-profilů 60/27mm
l = 400 mm

39.08 04 A

RB 12,5

 

39.08 04 B

RBI 12,5

 

39.08 04 C

RF 12,5

15 minut

39.08 04 D

2 RF 12,5

45 minut

39.08 04 E

RF 15

30 minut

39.08 04 F

2 RF 15

60 minut

 

 

39.08 03 A

RB 12,5

 

39.08 03 B

RBI 12,5

 

39.08 03 C

RF 12,5

15 minut

39.08 03 D

2 RF 12,5

45 minut

39.08 03 E

RF 15

30 minut

39.08 03 F

2 RF 15

60 minut

 

4.10.22

 

2 RF 20

90 minut

 

4.10.03

39.08.03 G

2 GKF 15+
1 GKF 12,5

90 minut
od spodní úrovně tří desek Rigips (1x deska RF 15 + 1x RF 12,5 + 1x RF 15 mm) až po horní úroveň izolační vrstvy 2 x 40 mm 40kg/m2

 

4.20.01
desky Rigips upevněny přímo na dřevěný trámový strop, izolační hmota třídy hořlavosti A (nehořlava),
x = 900 mm
y = 1100 mm (pro latě 60/40mm)
l  = 400 mm

39.08 01 C

RF 12,5

30 minut
Od spodního líce protipožární desky Rigips 12,5 mm (RF 12,5mm) až k horní úrovni dřevěného trámového stropu

 

4.20.02
desky Rigips upevněny závěsem na dřevěný trámový strop, izolační hmota třídy hořlavosti A (nehořlava),
x = 900 mm (pro latě 60/40mm)
x = 800
y = 1400 mm
l  = 400 mm

39.08 04 C

RF 12,5

30 minut
Od spodního líce protipožární desky Rigips 12,5 mm (RF 12,5mm) až k horní úrovni dřevěného trámového stropu

 

4.30.01
desky Rigips s dřevěnou nosnou konstrukcí, upevněnou přímo na ocelové nosníky
x = 750 mm
y = 750 mm
l = 400 mm

39.08 01 C

RF 12,5

30 minut
Od spodního líce protipožární desky Rigips 12,5 mm (RF 12,5mm) až k horní úrovni dřevěného trámového stropu

 

4.30.01
desky Rigips s dřevěnou nosnou konstrukcí, upevněnou závěsem na ocelové nosníky
x = 750 mm
y = 750 mm
l = 400 mm

39.08 04 C

RF 12,5

30 minut
Od spodního líce protipožární desky Rigips 12,5 mm (RF 12,5mm) až k horní úrovni dřevěného trámového stropu

 

4.10.03
desky Rigips, třívrstvé, rozteče upevňovacích bodů
x  = 750 mm
y = 400 mm
l  = 400 mm
CD-profily 60/27 mm
Požární odolnost 90 minut

39.08. 03 G

2 GKF 15 +
1 GKF 12,5

90 minut
od spodní úrovně tří desek Rigips (jedna deska RF 15 + jedna RF 12,5 + jedna RF 15 mm) až po horní úroveň izolační vrstvy 2 x 40 mm       40 kg/m2

 

4.30.04
desky Rigips s ocelovou nosnou konstrukcí, upevněnou závěsem na železobetonový strop
x = 1000 mm
y = 850 mm
l = 400 mm

39.08 03 C

RF 12,5

60 minut
Pro požární odolnost 60 minut od spodního líce protipožární desky tl. 15 mm ( RF 15 mm) až po horní úroveň nabetonované desky.

39.08 03 E

RF 15

90 minut
pro požární odolnost 30 minut od spodního líce protipožární desky tl. 15 mm ( RF 15 mm) až po horní úroveň nabetonované desky

 

4.40.01
Zavěšený stropní podhled z desek Rigips a speciální izolace z desek z minerálních vláken třídy hořlavosti A ve spojení se stropní konstrukcí z trapezových plechů s nabetonovanou deskou tl. 50 mm
x = 850 mm
y = asi 500 mm
l = 400 mm

39.08 01 E

RF 15

90 minut
pro požární odolnost 30 minut od spodního líce protipožární desky tl. 15 mm ( RF 15 mm) až po horní úroveň nabetonované desky

 

4.50.01
Krytina střechy na konstrukci z dřevěných trámů, zavěšený stropní podhled z desek Rigips a izolace z desek z minerálních vláken v tl. 2 x 40 mm   (tř. A, nehořlavé)
x = 900 mm
y = 1100 mm                                      (pro laťování 60/40mm)
l = 400 mm

39.08 01 C

RF 12,5

30 minut
pro požární odolnost 30 minut od spodního líce protipožární desky Rigips ( RF 12,5 mm) až po horní úroveň střešní krytiny

 

4.50.02
Krytina střechy na ocelových nosnících s podhledem  z desek Rigips a izolace z desek z minerálních vláken v tl. 2 x 30 mm
x = 900 mm
y = 1100 mm (pro laťování 60/40mm)
l = 400 mm 

39.08 01 C

RF 12,5

30 minut
pro požární odolnost 30 minut od spodního líce protipožární desky Rigips ( RF 12,5 mm) až po horní úroveň střešní krytiny

 

4.50.04
Střešní konstrukce z trapezových plechů s tepelnou izolací z polystyrénu nebo minerálních vláken, se zavěšeným stropním podhledem z protipožárních desek Rigips
x = 1100 mm
y = 750 mm
l = 400 mm

39.08.02 E

RF 15

30 minut
pro požární odolnost 30 minut od spodního líce protipožární desky Rigips ( RF 15 mm) až po horní úroveň polystyrénových desek.

 

 
Design © 1999-2001 Globalnet CZ s.r.o.
e-mail: global@ova.comp.cz